Una mirada sobre el treball social a França

  Montserrat Feu Closas
Resum

L’article fa un recorregut sobre el treball social a França, entenent el treball social en sentit ampli que engloba les diferents professions que intervenen en l’acció social, amb una referència més específica a la professió d’assistent social. Exposa els plantejaments actuals de les polítiques socials i la seva repercussió en el treball dels professionals, així com els nous reptes que es plantegen des de les administracions públiques i des del moviment associatiu, en especial amb el procés denominat de “refundació del treball social” que s’està portant a terme des dels Estats Generals del Treball Social del 2014.

PDF icon Download article (3.61 MB)
Paraules clau:
Recerca, renovació, refundació, solidaritat
Per a citar: Montserrat Feu Closas (2014). Una mirada sobre el treball social a França. Revista de Treball Social, 202, .