Una mirada a l’atenció grupal des de tres perspectives diferents

  Yolanda Fierro Fidalgo
Resum

Aquest article presenta tres visions diferents, i a la vegada entrellaçades, sobre l’Atenció Grupal segons el rol professional desenvolupat a l’Ajuntament de Barcelona: treballadora social en un Centre de Serveis Socials (CSS) desenvolupant projectes grupals, directora d’un CSS promovent projectes d’atenció grupal, i tècnica del Departament de Planificació i Processos (DPP), un lloc de treball no d’atenció directa sinó de planificació general on es dissenyen models d’atenció social. L’article, a través de la narrativa de la meva trajectòria professional, vol donar algunes idees i reflexions a l’entorn d’aquesta metodologia molt pròpia del treball social, considerada per experts i sobre tot pels i per les professionals que l’apliquen, com a molt útil, amb múltiples beneficis per a les persones usuàries. 

PDF icon Download article (2.39 MB)
Paraules clau:
Sinergies, participació activa, empoderament, treball col.laboratiu, visibilitzar beneficis
Per a citar: Yolanda Fierro Fidalgo (2019). Una mirada a l’atenció grupal des de tres perspectives diferents. Revista de Treball Social, 201, .