Un relat sobre la vinculació entre el treball social i els drets socials

  Carmen Verde Diego
Resum

L’article que aquí es presenta ofereix algunes pinzellades històriques que vinculen l’“aparició” dels Drets Humans, especialment els drets socials, amb la seva defensa per part de diferents reformadors i treballadores socials. L’objectiu que es pretén és ressaltar que a cadascú li ha tocat viure “un” treball social en un context determinat –com diria Montserrat Colomer– no exempt de condicionaments culturals, ideològics, econòmics, polítics i socials que han incidit en la capacitat i la manera en què les treballadores socials han defensat i defensen els drets socials. En aquest article s’assegura que els professionals del treball social i la seva estructura col. legial –col.legis professionals i Consejo General del trabajo social– estan donant mostres, en l’actualitat, d’un “Treball social crític i militant” a partir d’un “enfocament de drets”.

PDF icon Download article (4.74 MB)
Paraules clau:
Drets socials, reformisme social, treball social, compromís políticsocial, treball social crític
Per a citar: Carmen Verde Diego (2016). Un relat sobre la vinculació entre el treball social i els drets socials. Revista de Treball Social, 207, .