Sexualitat dels homes (masculina (¿)) a la vida adulta

  Félix López Sánchez
Resum

L’objectiu d’aquest treball és reflexionar críticament sobre la sexualitat dels homes en la vida adulta, assenyalant algunes de les seves característiques, els factors que influeixen en elles i el que podem fer per millorar les relacions sexuals i amoroses. La diversitat entre els homes és tan gran que tota generalització, encara que es basi en dades estadístiques fundades, és injusta i pot provocar prejudicis que dificultin les relacions. En tot cas, és urgent en la nostra societat evitar els factors de risc associats al sexisme i a les conductes sexuals en les relacions sexuals i amoroses. Per això, a més de mesures socials, proposem una socialització en l’ètica de les relacions sexuals i amoroses: ètica del consentiment, igualtat, plaer compartit, lleialtat, salut sexual, dret a la vinculació i desvinculació amorosa i dret a la diversitat, com anem proposant a les nostres publicacions.

PDF icon Download article (7.77 MB)
Paraules clau:
Sexualitat, adultesa, educació sexual, ètica de les relacions sexuals i amoroses
Per a citar: Félix López Sánchez (2016). Sexualitat dels homes (masculina (¿)) a la vida adulta. Revista de Treball Social, 208, .