Sentir l’experiència de l’acolliment familiar: una conversa entre la vivència i el pensament

  Mireia Soler Boada
  Josep Bonil Gargallo
Resum

Es presenta l’experiència d’una família acollidora des de dues perspectives paral.leles: les vivències del procés i les reflexions que van anar sorgint. A partir del relat de fets significatius esdevinguts durant els sis anys de l’acolliment, es presenten algunes reflexions que la família acollidora ha anat madurant al llarg del temps.

PDF icon Download article (2.99 MB)
Paraules clau:
Acolliment familiar, sentiments, vivències i reflexions
Per a citar: Mireia Soler Boada, Josep Bonil Gargallo (2015). Sentir l’experiència de l’acolliment familiar: una conversa entre la vivència i el pensament. Revista de Treball Social, 204, .