Ressenya de "Cuando el Trabajo Social es literatura. La narrativa como creación y herramienta de aprendizaje", Xavier Montagud Mayor (coord.)

Yolanda
Fierro Fidalgo
Inicials: 
Y.
ORCID: 
0000-0001-8045-3875
  DOI: 10.32061/RTS2019.217.08
Resum

El llibre, editat per Nau Llibres, està coordinat per Xavier Montagud, treballador social i docent a la Universitat de València, i a més d’un text seu, hi trobem aportacions de nou autors més, totes relacionades amb la disciplina del Treball Social i amb experiències literàries diverses. L’obra pretén mostrar i convèncer que l’art de la literatura, en les seves diverses formes, s’ha de tenir en compte a l’hora d’abordar la formació i la millora del desenvolupament professional. El llibre presenta una anàlisi àmplia i detallada que ajuda a entendre l’ús i els beneficis que genera el vincle entre tots dos paradigmes. Cada apartat és una obra literària en si mateixa.

PDF icon Download article (72.09 KB)
Per a citar: Fierro Fidalgo, Y. (2019). Ressenya de "Cuando el Trabajo Social es literatura. La narrativa como creación y herramienta de aprendizaje", Xavier Montagud Mayor (coord.). Revista de Treball Social, 217, 135-138. doi:10.32061/RTS2019.217.08.