Responent a la crisi: la pràctica inclusiva del treball social

  Dr. Roni Strier
Resum

L’actual crisi econòmica global presenta nous reptes per al treball social. Un dels resultats més visibles de la crisi és la marginalització progressiva de grups socials exclosos. Aquest article suggereix que sota les circumstàncies actuals la pràctica del treball social requereix un canvi que reflecteixi la magnitud de la crisi i el seu impacte negatiu en els camps d’acció tradicionals del treball social. L’article suggereix el concepte de Pràctica Inclusiva del Treball Social (ISWP Inclusivament Social Work Practice),2 un marc conceptual els principis del qual responen a quatre processos d’exclusió estretament relacionats amb aquesta crisi global: aïllament social extrem, dependència creixent, deprivació múltiple i opressió internalitzada. L’autor descriu l’impacte de la crisi global en patrons d’exclusió social i presenta els fonaments metodològics del marc ISWP.

PDF icon Download article (3.54 MB)
Paraules clau:
Crisi global, exclusió social, marginalització, treball social, participació, associació, conscienciació, defensa
Per a citar: Dr. Roni Strier (2013). Responent a la crisi: la pràctica inclusiva del treball social. Revista de Treball Social, 200, .