Protecció jurídica de les persones: cap a un nou paradigma

  Núria Pi i Méndez
Resum

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat suposa un canvi en el sistema de protecció legal d’aquestes persones que hem conegut fins avui. Caldrà suprimir els mecanismes de “substitució en la presa de decisions” actuals, a través de figures com la tutela o la curatela, i substituir-les per figures de “suport en la presa de decisions”. Caldrà dotar els professionals i la societat de recursos per poder donar una resposta adequada a totes aquelles persones que per motiu de la seva discapacitat tinguin necessitat d’aquest suport per exercir, en condicions d’igualtat amb els altres, la seva capacitat jurídica.

Paraules clau:
Convenció, suport, drets, autonomia individual, capacitat jurídica, igualtat
Per a citar: Núria Pi i Méndez (2015). Protecció jurídica de les persones: cap a un nou paradigma. Revista de Treball Social, 205, .