Projecte d’Acció Comunitària Radars per a les persones grans

  Ernesto Morales Morales
  Pablo Peralta de Andrés
  Berta Subirats i Ribes
  Montserrat Bonafont Castillo
  Elisa Sala Mozos
Resum

Radars és un projecte d’acció comunitària adreçat a persones grans que viuen soles o acompanyades de persones grans. El projecte busca generar una xarxa de prevenció als barris en la qual participin veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals d’entitats i serveis vinculats als barris. L’objectiu principal del projecte és facilitar que les persones grans puguin continuar a la seva llar, tot garantint-ne el benestar amb la complicitat del seu entorn. Els objectius principals són reduir la seva solitud i combatre el risc d’aïllament i l’exclusió social. El projecte proposa l’enfocament d’una mirada sensible i respectuosa de la comunitat cap a la gent gran, que contribueixi a reduir el risc d’aïllament i a construir un barri més humà, més solidari i compromès amb el seu entorn.

PDF icon Download article (2.32 MB)
Paraules clau:
Acció comunitària, veïnatge, barri, compromís, participació, prevenció, gent gran, treball social comunitari
Per a citar: Ernesto Morales Morales, Pablo Peralta de Andrés, Berta Subirats i Ribes, Montserrat Bonafont Castillo, Elisa Sala Mozos (2014). Projecte d’Acció Comunitària Radars per a les persones grans. Revista de Treball Social, 203, .