Preservació familiar i parentalitat positiva: dos enfocaments en convergència

  María José Rodrigo López
Resum

L’objectiu de l’article és reflexionar sobre l’enfocament de la preservació familiar per a situacions de risc psicosocial des de la perspectiva de la parentalitat positiva, una recomanació del Consell d’Europa sobre polítiques de suport a la família. Tots dos enfocaments estan promovent una visió més preventiva del treball amb famílies basada en la promoció de capacitats parentals.

PDF icon Download article (2.86 MB)
Paraules clau:
Preservació familiar, risc psicosocial, parentalitat positiva, suport parental
Per a citar: María José Rodrigo López (2015). Preservació familiar i parentalitat positiva: dos enfocaments en convergència. Revista de Treball Social, 204, .