Presentació d’un cas pràctic: el treball en xarxa, diferents paradigmes (dificultats i solucions)

  Carmen Bernat Domènech
  Norma Camps Salamero
  Francis González García
Resum

En aquest article volem exposar un cas real en què l’EAIA, els Serveis Socials i Aldees Infantils SOS hem fet un treball en xarxa per tal de donar suport i col.laborar en l’enfortiment d’una mare en el procés de recuperar els seus fills. Tot aquest procés, des que els germans entren al Centre d’Acollida i finalment poden tornar amb la seva mare, es perllonga durant quatre anys (2010-2014). Com a annex a l’article s’han desenvolupat les sigles institucionals.

PDF icon Download article (1.98 MB)
Paraules clau:
Treball en xarxa, vincles, resistències, dificultats, narrativa constructiva, enfortiment familiar
Per a citar: Carmen Bernat Domènech, Norma Camps Salamero, Francis González García (2015). Presentació d’un cas pràctic: el treball en xarxa, diferents paradigmes (dificultats i solucions). Revista de Treball Social, 204, .