Polititzar el malestar professional: què pot aprendre el treball social del moviment per l’habitatge?

  Sergio García García
  Xavi Martínez Ramírez
Resum

L’article aposta per una politització del treball social professional a la llum de la situació d’emergència social provocada per l’espectacular augment de les desigualtats socials, i específicament per l’exclusió residencial. S’entén per politització no tant la incidència política en les reformes socials com el procés pel qual la mateixa tasca professional esdevé potència de transformació a partir del reordenament dels rols i l’establiment d’aliances al més horitzontals possibles amb les persones afectades directament pels problemes socials i els col. lectius organitzats per fer explícit el conflicte estructural que els genera.

Si el problema de l’habitatge ha estat el principal problema social en les últimes dècades a l’Estat espanyol, és també el disparador de les iniciatives d’apoderament col·lectiu més interessants que s’han donat a les nostres ciutats i barris. Aprendre d’aquests processos des de la mateixa professió i col. laborar en les seves maneres d’acció des de l’interior de la institució pot desfer els possibles bloquejadors de l’actual model assistencial de treball social.

PDF icon Download article (248.71 KB)
Per a citar: Sergio García García, Xavi Martínez Ramírez (2018). Polititzar el malestar professional: què pot aprendre el treball social del moviment per l’habitatge?. Revista de Treball Social, 214, .