Polítiques socials, assistència social i intervenció social al Brasil

  Eveline Chagas Lemos
Resum

Aquest article presenta resumidament la Política Nacional d’Assistència Social (PNAS) del Brasil i com s’organitza el Sistema Únic d’Assistència Social (SUAS), fent èmfasi en l’atenció primària i en la intervenció dels treballadors socials en aquest context. És per això que es presenten diferents dades sobre la realitat brasilera i sobre el desenvolupament de la professió de treball social en aquest país.

PDF icon Download article (3.41 MB)
Paraules clau:
Política social, assistència social, treballadors socials, intervenció
Per a citar: Eveline Chagas Lemos (2014). Polítiques socials, assistència social i intervenció social al Brasil. Revista de Treball Social, 202, .