Política social en matèria d’infància i adolescència al País Basc: prevenció i protecció

  Boni Cantero Sevilla
Resum

Aquest article parteix de la necessitat d’impulsar un canvi de mirada de la consideració de la infància i l’adolescència com a protagonistes de les seves vides i que ens dirigeixi en la nostra intervenció professional. Des d’aquesta concepció podrem apropar-nos al treball social amb les famílies, amb la infància i amb l’adolescència, des de la prevenció i promoció de bones pràctiques i des de l’abordatge de la desprotecció en el marc dels serveis socials bascos. Amb el propòsit de contribuir en aquesta tasca, s’aporten un seguit de recomanacions des de la política local i els plans d’infància que milloren la nostra pràctica en treball social.

PDF icon Download article (3.61 MB)
Paraules clau:
Infància i adolescència, família, drets, treball social, política local, prevenció i protecció infantil
Per a citar: Boni Cantero Sevilla (2015). Política social en matèria d’infància i adolescència al País Basc: prevenció i protecció. Revista de Treball Social, 204, .