Pobresa energètica. La qüestió conceptual. Pobresa, precarietat o vulnerabilitat energètica. El mesurament del fenomen

  Xavier Vallvé i Duaigües
Resum

El primer apartat de l’article enfoca les qüestions terminològiquesassociades a un fenomen difícil de definir, caracteritzar i mesurar, i les conseqüències d’aquesta indefinició. A continuació, s’exposen les dades actualment disponibles a Catalunya, les causes del fenomen, els seus temibles efectes, que van més enllà de les persones i de les famílies concretes afectades, i es relacionen les mesures que fins ara s’han pres a casa nostra per combatre el fenomen.

PDF icon Download article (7.69 MB)
Paraules clau:
Pobresa, precarietat, vulnerabilitat
Per a citar: Xavier Vallvé i Duaigües (2016). Pobresa energètica. La qüestió conceptual. Pobresa, precarietat o vulnerabilitat energètica. El mesurament del fenomen. Revista de Treball Social, 209, .