Persones grans i sexualitat creativa. El dret al plaer al llarg de la vida

  Mercè Pérez Salanova
  Margarida Pla Consuegra
Resum

En aquest article s’aborda la sexualitat i afectivitat de les persones grans. Partim de la rellevància de la diversitat i de les experiències subjectives al llarg de l’envelliment i proposem una reflexió sobre les pèrdues i el treball de dol marcats per una visió estereotipada de les pràctiques sexuals centrades en la genitalitat i en el coit. També ens acostem als espais de sociabilitat com a llocs propicis per a la comunicació i la mostra d’afectes. Finalment, ens sembla especialment rellevant presentar la posició de les dones com a agents de canvi social des del punt de vista de reivindicar que es visualitzi la gent gran com a subjectes sexuats.

PDF icon Download article (5.73 MB)
Paraules clau:
Sexualitat, envelliment, construcció social, afectivitat
Per a citar: Mercè Pérez Salanova, Margarida Pla Consuegra (2016). Persones grans i sexualitat creativa. El dret al plaer al llarg de la vida. Revista de Treball Social, 208, .