L’ús de les TIC en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència en risc social

  Joan Ibáñez Perera
Resum

La presència de les TIC en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència és cada vegada més important. Pensar sobre el seu significat, ús i efectes implica tenir presents les transformacions socials experimentades en els darrers anys i com han repercutit sobre qüestions com el concepte de risc social, el model d’atenció que s’aplica, la feina que desenvolupen els professionals d’aquesta àrea i, en definitiva, les persones amb les quals treballen. És a partir d’aquestes consideracions que podem explorar altres formes d’ús que situïn les TIC al servei d’infants, adolescents i les seves famílies, transcendint el seu paper de simples eines de control.

PDF icon Download article (238.3 KB)
Paraules clau:
Infància, adolescència, risc social, TIC, ciberespai
Per a citar: Joan Ibáñez Perera (2017). L’ús de les TIC en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència en risc social. Revista de Treball Social, 211, .