L’omnipotència en la intervenció psicosocial

  Luis Manuel Estalayo Martín
Resum

Es defensa la necessitat que els professionals de la intervenció psicosocial tinguin presents els afectes que generen els seus usuaris i els condicionants institucionals i personals en cada intervenció, per fer una praxi que inclogui permanentment l’anàlisi de dos aspectes, prevenint l’angoixa i el malestar professional.

Paraules clau:
Intervenció psicosocial, angoixa, defensa, omnipotència
Per a citar: Luis Manuel Estalayo Martín (2013). L’omnipotència en la intervenció psicosocial. Revista de Treball Social, 200, .