L’acompanyament als infants i adolescents des d’Infància Respon i el SOMIA. Una mirada des de la paraula i l’escolta

  Anna Montes Vallecillos
  Arantxa Perales Echeverria
  Almudena Sánchez Velasco
  Núria Puigcerver Alcázar
  Carla Pereyra Grustán
Resum

En aquest article es presenta el servei del Telèfon de la Infància i de l’Adolescència i el SOMIA (Servei d’Orientació i Mediació de la Infància i Adolescència), així com una reflexió en relació amb la intervenció que es duu a terme amb infants i adolescents. Des del telèfon Infància Respon és important poder escoltar atentament els/les joves, ajudar-los a posar paraules i crear un vincle de confiança per tal que puguin expressar obertament el seu malestar. La intervenció des del SOMIA es contempla des d’una mirada sistèmica, on es té present a tots els membres de la família, i on es considera molt valuosa la veu dels/de les adolescents davant del conflicte o el seu malestar, així com en la solució i la recerca de noves dinàmiques més funcionals.

Paraules clau:
Infància, adolescència, mediació, treball familiar, teoria sistèmica
Per a citar: Anna Montes Vallecillos, Arantxa Perales Echeverria, Almudena Sánchez Velasco, Núria Puigcerver Alcázar, Carla Pereyra Grustán (2015). L’acompanyament als infants i adolescents des d’Infància Respon i el SOMIA. Una mirada des de la paraula i l’escolta. Revista de Treball Social, 205, .