La supervisió professional en l’àmbit social: aprenentatge i formació permanent

  Yolanda Martínez Roura
  Marta Lloret Burcet
  Meritxell Pomés Juncosa
Resum

En aquest article presentem la nostra experiència de supervisió com a servei d’atenció social bàsica (SBAS) a la comarca de l’Alt Empordà, a més de reflexionar sobre la importància i la necessitat de l’espai de supervisió com a espai d’autocura professional, com a espai d’aprenentatge i formació continuada i com a espai de millora de la pròpia praxi professional.

PDF icon Download article (2.11 MB)
Paraules clau:
Supervisió d’equips de serveis socials, rol professional, millora de la praxi professional, treball de casos, prevenció del burn out
Per a citar: Yolanda Martínez Roura, Marta Lloret Burcet, Meritxell Pomés Juncosa (2014). La supervisió professional en l’àmbit social: aprenentatge i formació permanent. Revista de Treball Social, 203, .