La potenciació del treball comunitari com a estratègia per reafirmar el compromís social del treball social

  Ferran Cortés Izquierdo
Resum

En aquest article comparteixo unes reflexions sobre la necessitat de reforçar el treball social comunitari. La intenció és resituar el treball social en el seu compromís d’acompanyar i apoderar les persones, grups i col. lectivitats preocupades, ocupades i/o afectades per l’exclusió social per tal d’impulsar processos d’organització comunitària que generin nous conjunts d’acció tot integrant els esforços de l’Administració pública, el Tercer Sector i els nous moviments socials per construir un nou sistema de benestar que garanteixi els drets socials i per lluitar contra les desigualtats socials.

PDF icon Download article (3.13 MB)
Paraules clau:
Nous moviments socials, treball social comunitari, organització comunitària, apoderament
Per a citar: Ferran Cortés Izquierdo (2014). La potenciació del treball comunitari com a estratègia per reafirmar el compromís social del treball social. Revista de Treball Social, 203, .