La política social al Senegal: les estratègies i accions de l’Estat per a un sistema de protecció social

  Abdou Mawa N’diaye
Resum

La República del Senegal, com la gran part dels països del continent africà, fonamenta la seva política social sobre dos eixos de gestió: una gestió formal i oficial de la protecció social a través de les institucions de l’Estat, destinada principalment a les persones treballadores del sector formal i als membres de la seva família, i una política d’acció social basada en les mesures d’ajudes puntuals a les poblacions vulnerables i en el reforçament de les solidaritats tradicionals, a través de les organitzacions i les comunitats de base. Aquesta política és una continuació de la instituïda durant la colonització i no permet fer-se càrrec de la demanda social immensa, es limita a l’accés als serveis socials basics com la salut, l’educació i la lluita contra la pobresa extrema. Això fa que les ajudes exteriors siguin imprescindibles per al manteniment de la pau social.

PDF icon Download article (199.54 KB)
Paraules clau:
Política social, institucions socials, solidaritats tradicionals, treball social comunitari
Per a citar: Abdou Mawa N’diaye (2014). La política social al Senegal: les estratègies i accions de l’Estat per a un sistema de protecció social. Revista de Treball Social, 202, .