La pobresa limita la llibertat de persones i famílies

  Clara Santamaria Jordana
  Núria Garrido Mena
  Míriam de la Torre Boix
  Cristina López Detomasi
Resum

Aquest article pretén fer una aproximació a la realitat de les persones que viuen en situació de pobresa a Catalunya i analitzar el sistema de protecció social, que no garanteix el dret d’accés a uns ingressos mínims per viure dignament. També pretén apel.lar a implicar-nos en la lluita per una societat més justa i equitativa, perquè tots/es tenim dret a una vida digna, autònoma i lliure. Cal fer crítica i autocrítica envers la realitat política, econòmica, fiscal i social imperant, ja que la pobresa i la desigualtat és cosa de tots/es. Per a la Comissió de Serveis Socials Bàsics del COTSC, el dret a la garantia d’ingressos es materialitza, en primera instància i com a mesura urgent, en la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que estableix l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya.

PDF icon Download article (3.14 MB)
Paraules clau:
Atur, pobresa, desigualtat, inclusió, autonomia i Renda Garantida de Ciutadania
Per a citar: Clara Santamaria Jordana, Núria Garrido Mena, Míriam de la Torre Boix, Cristina López Detomasi (2016). La pobresa limita la llibertat de persones i famílies. Revista de Treball Social, 207, .