La irregularitat administrativa dels immigrants. Una empenta a la desafiliació

  Càndid Palacín Bartrolí
Resum

El procés migratori està sotmès a situacions d’estrès de diverses procedències. Aquest article aborda, a partir de la perspectiva d’immigrants i treballadors socials, com el marc legislatiu, en relació al díptic regularitat/irregularitat, es configura com a font de patiment i estrès. D’altra banda, també s’aborden algunes conseqüències de la crisi econòmica recent i els efectes, sobre l’espai assistencial, tant de la crisi com de la situació d’irregularitat derivada del marc legislatiu. 

PDF icon Download article (261.95 KB)
Paraules clau:
Migració, estrès, irregularitat, crisi, espai assistencial
Per a citar: Càndid Palacín Bartrolí (2016). La irregularitat administrativa dels immigrants. Una empenta a la desafiliació. Revista de Treball Social, 207, .