La intervenció amb persones sense llar des del treball social. Acompanyar més enllà de subsistir

  Alba Pirla Santamaria
  Alícia Figueras Jové
  Laura Haro Pérez
Resum

La intervenció social amb persones en situació de sense llar es troba actualment en un moment de canvi, tant a nivell de comprensió del fenomen del sensellarisme
com de perspectiva i filosofia d’acció. La garantia de drets, la restauració del projecte de vida a través de l’apoderament i nous models que posen la persona en el centre de totes les intervencions, ens han de permetre avançar envers estratègies més integrals, globals i respectuoses cap aquest col.lectiu. Aquest article exposa l’estat actual i reptes que se’ns plantegen com a professionals del treball social en la intervenció  amb persones sense llar.

PDF icon Download article (7.82 MB)
Paraules clau:
Persones sense llar, drets, apoderament, Innovació
Per a citar: Alba Pirla Santamaria, Alícia Figueras Jové, Laura Haro Pérez (2016). La intervenció amb persones sense llar des del treball social. Acompanyar més enllà de subsistir. Revista de Treball Social, 209, .