La coordinació coparental: Un nou espai de treball social?

  Artur Roman Soler
Resum

Alguns divorcis presenten alta conflictivitat derivats de les controvèrsies en relació a l’exercici de la guarda dels menors. Donat que la resposta estrictamentjurídica no és suficient s’han anat incorporant diversos recursos amb una perspectiva més psicosocial (entre altres els Equips d’Assessorament Tècnic, Punts de  Trobada Familiar, mediació, i darrerament la figura incipient del coordinador de parentalitat). L’article recull algunes de les característiques d’aquests serveis. Finalment remarca com la coordinació parental pot esdevenir un dels nous rols del treball social donades les seves coincidències en els mètodes, tècniques i objectius de treball.

PDF icon Download article (4.56 MB)
Paraules clau:
Coordinació parental, divorci, mediació, fills, treball social
Per a citar: Artur Roman Soler (2016). La coordinació coparental: Un nou espai de treball social?. Revista de Treball Social, 209, .