Invitació al treball comunitari: com innovar en la construcció de les noves ruralitats

  M. Rosa Guixé i Valls
  Imma Quintana i Portolés
Resum

Aquest article ofereix elements de reflexió sobre la intervenció social i el treball comunitari en l’àmbit rural. S’emmarca en els estudis promoguts en l’àmbit de les ciències socials i se situa en l’anàlisi de les transformacions socials en el medi rural i en l’estudi de la intervenció social i comunitària en aquest medi. L’itinerari d’aquest article s’inicia amb un apunt sobre la transformació del medi rural en un context de canvi d’època en el marc en què treballen els serveis socials, presenta les habilitats i estratègies que ha de promoure el/la professional de la intervenció social en el medi rural i exposa l’especificitat del treball comunitari en aquest medi. Tanquem la nostra aportació amb unes propostes de treball per promoure un major coneixement i anàlisi d’aquesta pràctica professional.

PDF icon Download article (2.82 MB)
Paraules clau:
Sociologia rural, treball social, medi rural, ruralitats, serveis socials, treball comunitari, acció comunitària, gènere, inclusió social, desigualtat social
Per a citar: M. Rosa Guixé i Valls, Imma Quintana i Portolés (2014). Invitació al treball comunitari: com innovar en la construcció de les noves ruralitats. Revista de Treball Social, 203, .