Estat social, treball social i democràcia participativa

  Fernando Álvarez-Uría Rico
Resum

Des de l’anomenada “crisi del petroli” assistim a una gran transformació econòmica, social i política en la qual el capitalisme industrial ha estat tendencialment substituït pel capitalisme financer. Com afecta el nou ordre global neoliberal a la teoria i a la pràctica del treball social? Per avançar una resposta s’ha optat per analitzar la dinàmica de canvi recorrent a la història social i política del treball social als països occidentals, especialment a Anglaterra i els EUA. En aquesta breu genealogia, a partir dels social settlement movements, i de la inscripció del treball social professional a l’Estat social, s’ha pretès projectar llum per a un diagnòstic del present i avançar algunes propostes alternatives.

PDF icon Download article (281.06 KB)
Paraules clau:
Social settlements, Estat social, neoliberalisme, proteccions socials, Europa social
Per a citar: Fernando Álvarez-Uría Rico (2018). Estat social, treball social i democràcia participativa. Revista de Treball Social, 212, .