Els joves i la sexualitat

  Rosa Ros i Rahola
Resum

La vivència i expressió de la sexualitat en l’adolescència està íntimament relacionada amb el creixement biològic i fisiològic, amb les característiques individuals i en com s’han anat incorporant en el cos sexuat els estímuls, sentiments i emocions segons el vincle afectiu , rebudes de l’entorn familiar i social al llarg de l’evolució en la infància i la pubertat. La subjectivitat de cadascú i l’entorn cultural i educatiu, l’estructura social, la cultura i informació, i els missatges que s’aniran reben de l’entorn tindran una vinculació directa amb la manera de mostrar i gestionar les emocions i desitjos, per conduir les diferents necessitats pel que fa a la construcció de la identitat i per accedir a la satisfacció de la força del desig sexual. La recerca del gaudi de la sexualitat no està exempta de dificultats, ensurts i, en alguns casos, efectes secundaris.

PDF icon Download article (8.28 MB)
Paraules clau:
Sexualitat, adolescència, cos, satisfacció eròtica-sexual, afectes, emocions, subjectivitat, informació, educació, genitalitat
Per a citar: Rosa Ros i Rahola (2016). Els joves i la sexualitat. Revista de Treball Social, 208, .