El treball social, un conjunt integral de processos

Josep Manel
Barbero
Inicials: 
J. M.
Resum

Partint del recorregut del treball social quant a l’assoliment d’objectius de la disciplina i la insatisfacció generalitzada del col·lectiu professional, aquest article intenta plantejar una redefinició del treball social. Exposa la necessitat d’allunyar-nos de la definició que encasella la intervenció del treball social en àmbits centrats en una problemàtica concreta per acostar-nos a una intervenció més integral i centrada en la necessitat i la col·lectivitat.

Planteja una reflexió crítica i completa de les diferents formes d’intervenció del treball social respectant la forma més tradicional i apel·lant a la reflexió dels professionals per generar intervencions més innovadores. El treball en equip i el temps són clau per generar aquests canvis. Analitza també els múltiples factors que influeixen en la decisió d’intervenir d’una determinada manera i apodera els treballadors socials recordant com aquesta professió influeix de manera directa en l’elaboració de les polítiques socials més enllà d’intervenir per executar-les.

PDF icon Download article (187.07 KB)
Paraules clau:
Processos de canvi, intervenció integral, reflexió, innovació social, influència del treball social
Per a citar: Barbero, J. M. (2023). El treball social, un conjunt integral de processos. Revista de Treball Social, 225, 59-78.
Referències bibliogràfiques:

Alinsky, Saul (1971): Manuel de l’animateur social, du Seuil, Paris.

Bachmann, C. Simonin, J. (1982): Changer au quotidien- une introduction au travail social, tom 1 i tome 2, Eludes Vivantes- Social, Paris.

Barbero, J. M. (1990): “Onyar-Est –redefinició del programa al final del primer contracte–”, Material fotocopiat, Ajuntament de Girona.

Becher, U., Estivill, J., Papantoniou, A., Zanier, L. (1994): “Le parte nariat et la butte contre l’exchusion” in: Les leçons du programme Pauvreté 3 Animation et Recherche, Lille.

Berger, P. L., Luckmann (1988): La construcció social de la realitat, Herder, Barcelona.

Boudon, R. (1981): La lógica de lo social –introducción al análisis sociológico–, Rialp, Madrid.

Canals, J. ( ): “Comunidades y redes sociales: de las metáforas a los conceptos operativos”, in: Revista de Servicios sociales y Politica Social, núm. 23, Madrid.

Casadevall, M., Mora, A., Just, L. (1989): “Treball social comunitari” in: Treball Social: conceptes i eines bàsiques, ICESB, Barcelona.

Casado, D. (1991): Introducción a los servicios sociales, Acebo, Madrid,

Department of Economic and Social Affairs (1957): Study Kit on training for community development, U.N, New York.

Elster, Jon (1988): Uvas amargas –sobre la subversión de la racionalidad–, Península, Barcelona.

Freire, Paulo (1969): “El rol del trabajador social en el proceso de cambio” in: Hoy en el trabajo social, núm 16/17, Ecro, Buenos Aires.

Freire, Paulo (1992): Pedagogia del oprimido, S-XXI, Madrid.

Foucault, M. (1994): Un diálogo sobre el poder, Altaya, Barcelona.

Hiernaux, J. P. y colaboradores (1982): La acción comunitaria en la lucha contra la pobreza, coordinación general del segundo programa europeo de la lucha contra la pobreza, malerial fotocopiado.

Ilich, I. i altres (1981): Profesiones inhabilitantes, Blume, Madrid.

Kuse, Herman, C.(1971): “ldeología y compromiso en servicio social” in Hoy en el Trabajo Social núm 22, Ecro, Buenos Aires.

Mannheim, K. (1987): ldeologia i Utopia, Edicions 62, Barcelona.

Nations Unies (1959): Le Developpement Communautaire et les services sociaux dans les regions urbaines, Genève.

Onyar-Est, Equip (1994): Onyar-Est: Un model d’acció contra l’exclusió i la pobresa, Ajuntament de Girona.

Porzecanski, T. (1983): Desarrollo de la comunidad y subculturas, Humanitas, Buenos Aires.

Remion, G. (1987): “La lluita contra la marginació: la pobresa” in: RTS núm. 108, Col·legi de DTS, Barcelona.

Rodriguez, Cásar, A. (1970): Análisis conceptual del desarrollo de la comunidad, Ecro, Buenos Aires.

Ross, Muray, G. (1967): Organización comunitaria, Euramérica, Madrid.

Twelvetress, A. (1988): Treball de comunitat, Frontissa, Barcelona.

VV.AA. (1984): El trabajo social a debate, Hogar del Libro, Barcelona.

Wright Mills, C. (1987): La imaginación sociológica, Herder Barcelona.