El recurs som nosaltres

  Albert Gavilan
  Montserrat Llorens
Resum

Com els professionals del treball social de l’Ajuntament de Ripollet estem afrontant un canvi en la intervenció social davant la situació de crisi actual? Quines respostes personalitzades, preventives i comunitàries podrem oferir a la població vulnerable, a la població que pateix, a la població que està perdent els seus drets? Com podem oferir una atenció professional de qualitat? Som els professionals dels serveis socials bàsics un recurs per a la població atesa? Podem aconseguir amb la intervenció grupal un canvi en les persones que atenem? Podem potenciar les seves pròpies habilitats per afrontar les dificultats i aconseguir millorar la seva situació? La població atesa si li donem eines pot ser agent del seu propi canvi? I nosaltres, els professionals? Podem ser els acompanyants en aquest procés?

PDF icon Download article (150.5 KB)
Paraules clau:
Intervenció grupal; professionals de serveis socials; Serveis Socials Bàsics; professional com a recurs; empoderament
Per a citar: Albert Gavilan, Montserrat Llorens (2013). El recurs som nosaltres. Revista de Treball Social, 200, .