“El Racó de les famílies”. Intervenció grupal per reforçar les habilitats parentals

  Asún Val Liso
  Jordi Bautista Macias
  Inés Moya Mata
  Mariona Buxadé Guardiola
Resum

El programa que es presenta, “El Racó de les Famílies”, surt en un context de treball comunitari a partir d’una proposta del Centre de Serveis Socials Casc Antic (Districte de Ciutat Vella, Barcelona) amb la col.laboració d’altres dispositius del territori. Neix com a resposta a la necessitat d’implementar programes destinats a ajudar pares i mares a desenvolupar competències parentals. Pretén fomentar les relacions positives en les famílies i així poder prevenir conductes conflictives o de risc en els fills i filles. És un projecte d’acció grupal que es du a terme amb la intervenció de l’EAP i les 4 escoles públiques del territori del Casc Antic. Es presenten uns breus antecedents, així com una síntesi de la metodologia, les dades bàsiques del projecte, algunes dades avaluadores i uns punts de reflexió sobre la seva implementació.

PDF icon Download article (2.16 MB)
Paraules clau:
Treball comunitari, treball grupal, habilitats parentals, parentalitat positiva
Per a citar: Asún Val Liso, Jordi Bautista Macias, Inés Moya Mata, Mariona Buxadé Guardiola (2019). “El Racó de les famílies”. Intervenció grupal per reforçar les habilitats parentals. Revista de Treball Social, 201, .