El paper del treball social en el context actual

  Elisabet Bàrbara Sirera
Resum

Aquest article pretén ser una reflexió al voltant de la pràctica professional en treball social. El context de crisi econòmica i els actuals problemes socials obliguen una professió com la nostra a pensar quin és el nostre paper i quines metodologies d’intervenció són les més adequades per a fer front a aquesta nova realitat.

Paraules clau:
Cartera de serveis, acompanyament, transformació, instruments tècnics i metodològics, compromís, vincle, treball comunitari, treball en xarxa
Per a citar: Elisabet Bàrbara Sirera (2013). El paper del treball social en el context actual. Revista de Treball Social, 200, .