Diversitat sexe-genèrica i treball social: mirades, preguntes i reptes

  José Antonio Langarita Adiego
Resum

En aquest article es presenten la diversitat sexual i de gènere com el producte d’un sistema social i cultural que regula les conductes legítimes i les sancionables. Aquest control provoca el malestar d’una part important de població que al llarg dels anys ha sabut construir altres discursos, pràctiques i representacions que la resitúen en l’entramat social. En el text es discuteix la necessitat de repensar la mirada del treball social en relació a la diversitat sexual i de gènere. Es proposen alguns mitjans per organitzar la intervenció social des de la perspectiva de la diversitat. I es planteja la necessitat que la disciplina es mantingui activa en l’elaboració i participació de polítiques LGTB * per poder aportar la seva tradicional perspectiva integral.

PDF icon Download article (5.44 MB)
Paraules clau:
Homosexualitat; Diversitat sexual; gènere; Intervenció en treball social; Polítiques LGTB
Per a citar: José Antonio Langarita Adiego (2016). Diversitat sexe-genèrica i treball social: mirades, preguntes i reptes. Revista de Treball Social, 208, .