De la teoria a la pràctica en el treball social de grups: l’experiència en el servei de suport a l’estudiant de la Universitat d’Alacant

  Patricia Soler Javaloy
Resum

La universitat ha de promoure models que es projectin socialment. En aquest sentit, els serveis de suport universitaris que compten amb equips professionals d’atenció a la diversitat s’han de plantejar no treballar únicament des de l’àmbit personal, sinó ampliar el treball a la faceta grupal i comunitària, que és l’única manera d’enderrocar les barreres, encara existents, per a la igualtat d’oportunitats de diferents col. lectius com les persones amb discapacitat, les qüestions de gènere o la interculturalitat, entre d’altres. Aquest article aporta, des de la perspectiva del treball social, l’enfocament pràctic de com treballar en grups i en l’àmbit comunitari per enderrocar les barreres mentals i d’actitud que només des de l’educació es poden eliminar.

PDF icon Download article (144.71 KB)
Paraules clau:
Treball social de grups, Servei de Suport a l’Estudiant, educació superior, inclusió educativa, diversitat
Per a citar: Patricia Soler Javaloy (2019). De la teoria a la pràctica en el treball social de grups: l’experiència en el servei de suport a l’estudiant de la Universitat d’Alacant. Revista de Treball Social, 201, .