Biblioteca pública i treball social. El treball interdisciplinari al servei d’una generació

  Guadalupe Saloni Marimón
  Carina Rey
  Concepción Rodríguez-Parada
Resum

L’envelliment demogràfic és un dels eixos del treball social d’un temps ençà. Però la biblioteca pública ha fet pocs gestos que denotin aquesta percepció; i caldria plantejar-se la necessitat de dissenyar nous serveis per al col.lectiu de gent gran. Per això, cal bastir col.laboracions estables entre treball social i biblioteca pública. Es planteja la necessitat de fer front a la nova situació, tot establint canals de comunicació entre diferents disciplines, entendre que el ciutadà té dret a rebre uns serveis, treballar per dissenyar-los, i trobar les fórmules que permetin fer-los arribar a tot el col. lectiu de gent gran.

PDF icon Download article (1.33 MB)
Paraules clau:
Gent gran, baby boom, biblioteca pública, treball social, serveis bibliotecaris
Per a citar: Guadalupe Saloni Marimón, Carina Rey, Concepción Rodríguez-Parada (2019). Biblioteca pública i treball social. El treball interdisciplinari al servei d’una generació. Revista de Treball Social, 201, .