Una mirada al món de les treballadores familiars, reflexió d’una coordinadora tècnica d’atenció domiciliària

  Natàlia Sánchez Delgado
Resum

Una mirada al món de les treballadores familiars, reflexió d’una coordinadora tècnica d’atenció domiciliària

PDF icon Download article (907.77 KB)
Per a citar: Natàlia Sánchez Delgado (2014). Una mirada al món de les treballadores familiars, reflexió d’una coordinadora tècnica d’atenció domiciliària. Revista de Treball Social, 203, .