Un nou despertar: ressenya de tesi doctoral "La construcción del diagnóstico social en atención temprana: Profesionales, intervenciones y representaciones de la familia social", de Jaime García Hernández

Gergana
Dimitrova Aladzhova
Inicials: 
G.
ORCID: 
0000-0003-0800-0542
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2022.222.07
Resum

El context juga un paper important en el desenvolupament de les persones i més encara en la primera infància. Encara que en l’atenció precoç (AP) sempre s’ha donat un gran pes a la incidència que produeix l’entorn sobre el desenvolupament infantil, l’exploració primària dels casos considerats socials quedava relegada als professionals d’altres àmbits, que prioritzaven aquelles famílies amb escassos recursos externs com a beneficiàries d’una atenció per part del treballador social. A conseqüència, els diagnòstics socials s’establien segons la visió del professional referent i no sobre la base del criteri del treballador social, limitant-ne així la intervenció als casos en risc d’exclusió social.

PDF icon Download article (71.77 KB)
Per a citar: Dimitrova Aladzhova, G. (2022). Un nou despertar: ressenya de tesi doctoral "La construcción del diagnóstico social en atención temprana: Profesionales, intervenciones y representaciones de la familia social", de Jaime García Hernández. Revista de Treball Social, 222, 137-139. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2022.222.07.
Referències bibliogràfiques:

García Hernández, J. (2019). La construcción del diagnóstico social en atención temprana: Profesionales, intervenciones y representaciones de la familia social. (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona). http://hdl.handle.net/10803/670525

RTS - 222
222