Treballant amb grups

  Albert Briansó Solé
Resum

Aquest article té com a objectiu destacar la importància de promocionar el Tractament Grupal Terapèutic en l’àmbit d’atenció a la salut mental en els diferents equipaments de la Xarxa de Salut Mental que atenen les persones amb trastorns mentals a Catalunya. L’ús d’aquesta metodologia d’intervenció, en combinació amb el treball social individualitzat, el familiar i el treball social comunitari, ens permet sovint fer tractaments més adients a les necessitats sempre canviants de les persones ateses en aquests dispositius i dels seus familiars.

PDF icon Download article (1.08 MB)
Paraules clau:
Tractament grupal, globalitat, observació, escolta i psicosocial
Per a citar: Albert Briansó Solé (2019). Treballant amb grups. Revista de Treball Social, 201, .