Treball social a la xarxa

  Victòria Mir Labalsa
Resum

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) obliguen les professions a readaptar-se, i avui podem afirmar que ja no és una opció la no-presència en les xarxes socials del que els treballadors socials són, fan i proposen. Aquest article és una invitació a entrar a la xarxa, a descobrir companys de professió d’aquí i d’arreu del món, que creen i comparteixen continguts de treball social i que ens conviden a sumar i a incorporar una actitud de treballadors socials 2.0.

PDF icon Download article (1.11 MB)
Paraules clau:
TIC, xarxa, treball social 2.0
Per a citar: Victòria Mir Labalsa (2013). Treball social a la xarxa. Revista de Treball Social, 200, .