Treball sexual i estigma de puta: pensant en acompanyaments empoderadors

  Laura Macaya Andrés
Resum

La prostitució és un fenomen que genera amplis i acalorats debats i segueix sent un dels majors temes de fricció i tensions entre els diversos moviments feministes. El feminisme en les seves múltiples vessants ha estat el marc ideològic des del qual s’han elaborat més arguments i perspectives al voltant del treball sexual. Entendre les implicacions que comporten les diverses aproximacions al fenomen de la prostitució condicionarà el possible acompanyament que les i els professionals del treball social facin de la qüestió i de les persones implicades.

PDF icon Download article (7.26 MB)
Paraules clau:
treball sexual, normativa hegemònica de gènere, transgressió, estigma de puta
Per a citar: Laura Macaya Andrés (2016). Treball sexual i estigma de puta: pensant en acompanyaments empoderadors. Revista de Treball Social, 208, .