Tracte o Mal-Tracte en la nostra pràctica professional

  Paqui Gómez Pozuelo
Resum

L’enunciat “Tracte o Mal-tracte en la nostra pràctica professional” ens ofereix la possibilitat de pensar en el poder del professional davant la persona, en aquelles intervencions en les quals, de vegades, la invisibilitat i la inconsciència del poder que es té pot fer que sigui exercit en des-benefici de la persona. Des d’aquest punt de partida us ofereixo conceptes i principis a partir dels quals sempre he intentat desenvolupar la meva tasca professional i que, amb aquesta petita empenta i des d’un marc de referència com Alzheimer Catalunya Fundació, exposo en aquest article.

PDF icon Download article (1.57 MB)
Paraules clau:
Relació, confiança, descompressió, reflexió, veritat
Per a citar: Paqui Gómez Pozuelo (2016). Tracte o Mal-Tracte en la nostra pràctica professional. Revista de Treball Social, 207, .