Temps d’interluni: apunts per repensar la primària

Silvia
Navarro Pedreño
Inicials: 
S.
Resum

La lectura de la inspirada aportació de Silvia Navarro al projecte global de millora dels serveis d’atenció primària ens aportarà una bona dosi d’optimisme i, probablement, ens convidarà a rellegir-la en ocasions posteriors. L’autora ens transporta al territori de la reflexió sobre la nostra pràctica professional, la qual cosa permetrà interrogar-nos sobre la nostra identitat professional i sobre el nostre paper en “aquella idea de proximitat i de compromís amb la ciutadania que contenia l’atenció primària... en la qual tots un dia vam creure, en la qual uns quants encara creiem”.

PDF icon Download article (163.9 KB)
Paraules clau:
Serveis socials bàsics, transformar la queixa, visió global, rol professional, comunitat
Per a citar: Navarro Pedreño, S. (2023). Temps d’interluni: apunts per repensar la primària. Revista de Treball Social, 225, 79-94.