Sobre els prolegòmens de la professionalització dels treballadors socials

Miguel
Miranda Aranda
Inicials: 
M.
ORCID: 
0000-0003-0307-1472
  DOI: 10.32061/RTS2019.215.03
Resum

En aquest breu article miro d’explicar succintament el context, el signi cat i la identitat del moviment fabià a través dels Webb, Sydney i Beatrice, la seva originalitat respecte a la resta dels moviments d’esquerres i la seva relació amb els moviments de caritat i reforma social, una qüestió d’especial interès per al treball social.

PDF icon Download article (155.17 KB)
Paraules clau:
Moviment fabià, reforma social, treball social
Per a citar: Miranda Aranda, M. (2019). Sobre els prolegòmens de la professionalització dels treballadors socials. Revista de Treball Social, 215, 53-63. doi:10.32061/RTS2019.215.03.
Referències bibliogràfiques:

Barker, R. (1988). El estado fabiano. En B. Pimlott (Coord.), Ensayos Fabianos sobre pensamiento socialista (p. 45-62). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Capilla Pérez, A., Villadóniga Gómez, J. C. (Coord.) (2004). Los pioneros del trabajo social, una apuesta por descubrirlos. Huelva: Escuela Universitaria de Trabajo Social, Universidad de Huelva.

Castillo, J. J. (1999). Beatrice Webb: la sociología del trabajo entre dos siglos. Política y Sociedad, 32, 195-205.

Castillo J. J. (2001). Pasión y ocio: Beatrice Webb en la fundación de la sociología. REIS: Revista española de investigaciones sociológicas, 93, 183-188.

Giner, S. (1992). Historia del pensamiento social. Barcelona: Ariel Sociología.

Pimlott, B. (Coord.) (1988). Ensayos Fabianos sobre pensamiento socialista. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ramos Gorostiza, J. L. (2003). Beatrice Webb y su in uencia como eco- nomista. Contribuciones a la Economía. Recuperat de http://www.eumed.net/ce/jlrg-webb.htm

Stevenson, J. (1988). De la Filantropía al Fabianismo. En B. Pimlott (Coord.), Ensayos Fabianos sobre pensamiento socialista (p. 25-44). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Wright, A. (1988). Revisión del Tawneismo: igualdad, bienestar y socialismo. En B. Pimlott (Coord.), Ensayos Fabianos sobre pensamiento socialista (p. 127-158). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.