Ser i fer. Treball social amb persones amb discapacitat intel.lectual. Aproximació a la intervenció en centres especialitzats

  Rosa María Díaz Jiménez
Resum

Aquest treball presenta una breu descripció de les estratègies d’intervenció que des del treball social es desenvolupen en centres d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel.lectual com a resultat d’una investigació qualitativa a Andalusia. En primer lloc s’explica l’impacte dels paradigmes d’abordatge de la discapacitat en el desenvolupament del treball social en aquest context, mencionant les aportacions teòriques sobre això. Finalment es descriu la manera de “ser i fer professional”, explicant el nucli de la intervenció, la conformació de l’objecte i subjecte, els objectius, els nivells d’intervenció predominants i les funcions i rols que fan els i les professionals amb persones institucionalitzades. Es tracta de la visió de professionals que han desenvolupat la seva intervenció en aquestes institucions.

PDF icon Download article (255.84 KB)
Paraules clau:
Treball social, discapacitat intel.lectual, estratègies d’intervenció, contextos institucionalitzats
Per a citar: Rosa María Díaz Jiménez (2017). Ser i fer. Treball social amb persones amb discapacitat intel.lectual. Aproximació a la intervenció en centres especialitzats. Revista de Treball Social, 211, .