Ressenyes de "La imaginación socialista", de Fernando Díez, i "La idea del socialisme", d'Axel Honneth

Josefa
Fombuena Valero
Inicials: 
J.
ORCID: 
0000-0002-7308-9849
  DOI: 10.32061/RTS2021.220.11
Resum

Els dos llibres s’assemblen i es diferencien. S’assemblen perquè intenten respondre una qüestió fonamental per al treball social, que és comprendre què ha passat des del final de la Segona Guerra Mundial, i més recentment, en relació amb el socialisme: Ha mort el socialisme? Hi ha cap alternativa? Com es va poder passar en menys de cent anys d’unes idees que aportaven entusiasme i mitjans per millorar la societat a unes altres que les neguen i en reneguen i plantegen que tota possibilitat de convivència implica allunyar les idees socialistes i rendir-se davant un mercat poc intervingut? Són llibres curts, un té 184 pàgines i l’altre en té 191, que es llegeixen amb interès i sense dificultats malgrat la complexitat del tema. Cap dels dos és un tractat. Es tracta més aviat de reflexions que els autors han volgut fer públiques. Tots dos es preocupen per com crear una societat més lliure i justa, no només des d’un punt de vista econòmic sinó moral i polític.

PDF icon Download article (72.93 KB)
Per a citar: Fombuena Valero, J. (2021). Ressenyes de "La imaginación socialista", de Fernando Díez, i "La idea del socialisme", d'Axel Honneth. Revista de Treball Social, 220, 187-190. doi:10.32061/RTS2021.220.11.
RTS - 220
220