Ressenya de "Voluntariat i professionals: sinergies en el tercer sector social", de Carolina Blàvia Galindo

José Ángel
Bueso Gutiérrez
Inicials: 
J. Á.
Resum

El llibre guanyador de l’XI Premi de recerca en Treball Social Dolors Arteman (en la categoria de recerca realitzada) ofereix una visió enriquidora sobre les dinàmiques del tercer sector social. Des de la contextualització teòrica fins a les conclusions pràctiques, aborda les sinergies entre voluntariat i professionals. És una eina valuosa no només per als treballadors del tercer sector, sinó per a tots els actors implicats. Explora les funcions reconegudes del voluntariat i la seva relació amb els professionals, destacant els avantatges i reptes d’aquesta col·laboració. Les conclusions i propostes de millora proporcionen una guia per entendre, analitzar i millorar aquesta interacció, i el consolida com un recurs indispensable per al creixement i desenvolupament del sector social.

PDF icon Download article (68.22 KB)
Per a citar: Bueso Gutiérrez, J. Á. (2024). Ressenya de "Voluntariat i professionals: sinergies en el tercer sector social", de Carolina Blàvia Galindo. Revista de Treball Social, 226, 211-213. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2024.226.09.
226