Ressenya de "Trabajo Social. Servicios Sociales e intervención comunitaria", d'Antonia Picornell-Lucas, Enrique Pastor Seller i Helena Belchior Rocha

Maria Victòria
Forns i Fernández
Inicials: 
M. V.
ORCID: 
0000-0003-3938-8172
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2023.225.02
Resum

El llibre que es presenta a continuació és el magnífic resultat de la col·laboració hispanolusitana de tres docents de l’Àrea de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Salamanca, la Universitat de Murcia i de l’Iscte - Institut Universitari de Lisboa.

PDF icon Download article (67.76 KB)
Per a citar: Forns i Fernández, M. V. (2023). Ressenya de "Trabajo Social. Servicios Sociales e intervención comunitaria", d'Antonia Picornell-Lucas, Enrique Pastor Seller i Helena Belchior Rocha . Revista de Treball Social, 225, 231-233. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2023.225.02.
Referències bibliogràfiques:

Aguado i Cudolà, Vicenç. (2008). El sistema de serveis socials a Catalunya. Garantir drets, pensar serveis. Institut d’Estudis Autonòmics.

Forns i Fernández, Maria Victòria. (2018). El model de prestació dels serveis socials de Catalunya basat en la persona des de la perspectiva local: sistema organitzatiu i competencial de la postcrisi. Atelier.