Ressenya de "Trabajo Social con familias", de Tomás Fernández i Laura Ponce

Concepción
Castro Clemente
Inicials: 
C.
ORCID: 
0000-0002-9729-2876
  DOI: 10.32061/RTS2019.217.09
Resum

Els professors de Treball Social Tomás Fernández García i Laura Ponce de León Romero acaben de reeditar el llibre titulat Trabajo Social con familias, en una nova edició actualitzada, ampliada i revisada que publica l’editorial Alianza, una de les de més prestigi en l’àmbit de les ciències socials, cosa que indubtablement suposarà la difusió i divulgació mundial dels seus continguts i del Treball Social.

Per a la professió, aquest llibre és un referent metodològic en l’abordatge de conflictes i problemàtiques familiars, perquè suposa la consolidació de la intervenció clínica des d’un model psicosocial clínic i sistèmic.

El llibre està adaptat als requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), per la qual cosa la lectura en resulta amena i senzilla, perquè a cada capítol el lector pot trobar els objectius que es pretenen aconseguir amb l’estudi de cada temàtica, un resum amb les idees centrals, activitats de repàs per contrastar l’aprenentatge, lectures recomanades per ampliar coneixements, preguntes de reflexió dins del text, així com exemples pràctics de casos intercalats al llarg de tot el llibre.

PDF icon Download article (64.76 KB)
Per a citar: Castro Clemente, C. (2019). Ressenya de "Trabajo Social con familias", de Tomás Fernández i Laura Ponce. Revista de Treball Social, 217, 139-141. doi:10.32061/RTS2019.217.09.