Ressenya de "Miradas desde el encuentro. Homenaje al profesor Tomás Fernández García", VV. AA.

Ana Celia
Piñar García
Inicials: 
A. C.
ORCID: 
0000-0002-4544-3230
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.09
Resum

Quaranta-tres companys i amics del professor de Treball Social de la Universitat Nacional d’Educació a Distància Tomás Fernández García reconstrueixen una part de la seva biografia: professors, científics, professionals, periodistes, escriptors, actors, cantants i polítics fan un recorregut per una vida plena d’experiències en els espais on ha aportat els seus coneixements, idees i projectes, amb l’objectiu de millorar el benestar dels ciutadans en general, però, especialment, dels col·lectius més desfavorits. Aquesta labor l’ha convertit en un referent intel·lectual en incomptables universitats dins i fora de les nostres fronteres i li ha fet rebre els més importants guardons a Amèrica Llatina.

PDF icon Download article (66.53 KB)
Per a citar: Piñar García, A. C. (2022). Ressenya de "Miradas desde el encuentro. Homenaje al profesor Tomás Fernández García", VV. AA.. Revista de Treball Social, 223, 165-167. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.09.